پرهامپرهام، تا این لحظه: 8 سال و 8 ماه و 28 روز سن داره
رهامرهام، تا این لحظه: 10 ماه و 22 روز سن داره
بابا محسنبابا محسن، تا این لحظه: 34 سال و 5 ماه سن داره
مامان ریحانهمامان ریحانه، تا این لحظه: 33 سال و 7 ماه و 24 روز سن داره

پرهام و رهام

تولدعمه لی لی

  خوشتل پسرم ده آبان فراموش نکنیا تولد یکدانه عمه جونت هست تولد خواهرشوهر گلم مبارک و ایشاالله صدساله بشن     شاهزاده کوچولوی مامان بازم طبق معمول تا اسم تولد میاد حسابی ذوق زده میشی و خوشحال ...
10 آبان 1394
1