پرهامپرهام، تا این لحظه: 6 سال و 11 ماه و 22 روز سن داره

پرهام گمپ گل مامان و بابا

تولدعمه لی لی

  خوشتل پسرم ده آبان فراموش نکنیا تولد یکدانه عمه جونت هست تولد خواهرشوهر گلم مبارک و ایشاالله صدساله بشن     شاهزاده کوچولوی مامان بازم طبق معمول تا اسم تولد میاد حسابی ذوق زده میشی و خوشحال ...
10 آبان 1394
1